Wiersze Niny
Nina Nowak

Sentymentalizm

Sentymentalizm był zjawiskiem obyczajowym i literackim związanym ze
zwiększaniem się roli, jaką w ludzkich myślach i działaniach zaczęto
przypisywać uczuciom. Nazwę tego prądu wywodzi się od tytułu powieść L.
Sterne’a Podróż sentymentalna, a jego początki wiąże z filozofią i
twórczością J.J. Rousseau i sytuuje się około połowy XVIII stulecia.
Najważniejszą cechą sentymentalizmu było akcentowanie znaczenia, jakie w
procesie poznawania rzeczywistości i samego człowieka przypada uczuciom. Opierano się tu na poglądach J. Locke’a i D. Hume’a.

Cechy Sentymentalizmu

nasilenie pierwiastka uczuciowego,
poszerzenie tematyki literatury i wzbogacenie jej o treści społeczne,
w literaturze podkreślanie indywidualizmu bohaterów,
stylowi retoryczno-oratorskiemu przeciwstawienie intymności i czułości,
nastroje religijne,
smutek i melancholia,
wprowadzenie uczuć litości i empatii,
wprowadzenie folkloru,
naśladowanie natury, ale nie ucywilizowanej, lecz prostej, a nawet dzikiej.
 • nasilenie pierwiastka uczuciowego,
 • poszerzenie tematyki literatury i wzbogacenie jej o treści społeczne,
 • w literaturze podkreślanie indywidualizmu bohaterów,
 • stylowi retoryczno-oratorskiemu przeciwstawienie intymności i czułości,
 • nastroje religijne, smutek i melancholia,
 • wprowadzenie uczuć litości i empatii,
 • wprowadzenie folkloru,
 • naśladowanie natury, ale nie ucywilizowanej, lecz prostej, a nawet dzikiej.
 • nasilenie pierwiastka uczuciowego,
 • poszerzenie tematyki literatury i wzbogacenie jej o treści społeczne,
 • w literaturze podkreślanie indywidualizmu bohaterów,
 • stylowi retoryczno-oratorskiemu przeciwstawienie intymności i czułości,
 • nastroje religijne, smutek i melancholia,
 • wprowadzenie uczuć litości i empatii,
 • wprowadzenie folkloru,
 • naśladowanie natury, ale nie ucywilizowanej, lecz prostej, a nawet dzikiej.nasilenie pierwiastka uczuciowego,poszerzenie tematyki literatury i wzbogacenie jej o treści społeczne,w literaturze podkreślanie indywidualizmu bohaterów,stylowi retoryczno-oratorskiemu przeciwstawienie intymności i czułości,nastroje religijne, smutek i melancholia,wprowadzenie uczuć litości i empatii,wprowadzenie folkloru,naśladowanie natury, ale nie ucywilizowanej, lecz prostej, a nawet dzikiej.
Darmowe strony www dla każdego